prica prica

Dijalog Boga i čovjeka na kraju života

Bog: Vrijeme je da krenemo…
Čovjek: Tako brzo? Imao sam puno planova…

Bog: Stvarno mi je žao, ali vrijeme je da krenemo.
Čovjek: Što ima u tom koferu?

Bog: Ono što ti pripada.
Čovjek: Ono što mi pripada? Misliš moje stvari,odjeća, novac…

Bog: Te stvari nikada nisu bile tvoje, one pripadaju Zemlji.
Čovjek: Jesu li to moja sjećanja?

Bog: Ne, ona pripadaju vremenu.
Čovjek: Jesu li to moji talenti?

Bog: Ne, oni pripadaju okolnostima.
Čovjek: Jesu li to moji prijatelji i obitelj?

Bog: Ne sine, oni pripadaju putu kojim si išao.
Čovjek: Jesu to moja žena i djeca?

Bog: Ne, oni pripadaju tvom Srcu.
Čovjek: Onda to mora biti moje tijelo.

Bog: Ne. Ne. Ono pripada prašini.
Čovjek: Onda to mora biti moja Duša.

Bog: Griješiš sine.Tvoja Duša pripada meni.
Čovjek suznih očiju i sa strahom uze kofer iz Božje ruke i otvori ga.

PRAZAN !!!

Slomljenog srca i uz suze koje su se slivale niz njegove obraze, Čovjek upita Boga.

Čovjek: Nikada ništa nije bilo moje?
Bog: Tako je. Nikada ništa nisi imao.

Čovjek: Pa onda? Što je bilo moje?
Bog: Tvoji MOMENTI. Svaki trenutak koji si živio bio je tvoj.

Život je samo trenutak. Trenutak koji pripada nama.
Uživajte u ovom trenutku dok ga imate.

Ne dozvolite da vas bilo što zaustavi da obavljate posao u kojem uživate.
Živite svoj život sada.
Ne zaboravite biti sretni, jer je to JEDINO važno.
Materijalne stvari i sve za šta ste se borili u životu, ostaju iza vas, ništa ne možete ponijeti sa sobom.

Ono što je zaista važno je da ŽIVITE SVOJE MOMENTE.

prica-tekst

EXECUTIVE COACH

Sonja Runkas, dipl.oec.

SKYPE

sonja.runkas9

Slova i Slike, Žitnjačka 13, 10000 Zagreb,
OIB: 95313197413

Copyrights © 2017 All Rights Reserved by Slova i Slike

Dizajn: Slova i Slike