Integralni coaching - boje Integralni coaching - boje

Integralni coaching.

Predstavljamo složena bića uronjena u vlastite živote u svijetu koji pred nas stavlja visoka očekivanja i poznavanje različitih vještina, fleksibilnosti i alata.
Iz tih spoznaja proizlaze i velika očekivanja od procesa coachinga, temeljena na prethodnim osobnim iskustvima - obitelji, okolini, financijskim izazovima, zdravlju, odnosima, …
Platforma 1Momenta integralnim pristupom pruža pojedincima i timovima holističku podršku na putu rasta, razvoja i ostvarenja vlastitih potencijala. Integralni coaching polazi od pretpostavke kako svatko od nas posjeduje vlastiti potencijal za rast i razvoj,“samo” ga treba potaknuti i osvijestiti, a upravo te osobine proizlaze iz vlastite samospoznaje i osvještavanja.

Konačno mjerilo čovjeka nije gdje stoji u momentu udobnosti i pogodnosti, već gdje stoji u vremenu izazova i provokacija.
M. L. King

Svi predstavljamo jedinstvo uma, tijela i duha, u kojem su sva tri dijela neraskidivo povezana i utječu jedno na drugo. Svačiji osobni razvoj započinje osvještavanjem vlastite osobnosti putem vlastitih uvjerenja (svjesnih ili nesvjesnih), emocija i obrazaca ponašanja.
Skupine osobnosti ujedinjene prema određenim kriterijima, spominju se kao temperament i karakter, a sam Hipokrat davno je osobnosti opisao kao melankolika, flegmatika, sangvinika i kolerika.
Danas, više nego ikada ranije, ljudi su svjesni prednosti i potrebe učenja o sebi, kako bi ta znanja primjenili u mnogim područjima života.

Najvažniji odnos za nas je odnos sa samim sobom.

Samospoznaje nam služe u odabiru životne profesije, promjena u karijeri, osvještavanju uloga u privatnom i obiteljskom okruženju i primjeni otkrivenih prednosti u izgradnji sretnijeg i ispunjenijeg života.
Na temeljima psihologije koje je postavio Carl Gustav Jung, Isabel Briggs Myers osmislila je nakon dugogodišnjih istraživanja, test šesnaest osobnosti kako bi ustanovila svaku od šesnaest osobnosti čovjeka, podijeljenih u četiri skupine, te njeno funkcioniranje u poslu ili privatnom životu. Za ispunjavanje testa šesnaest osobnosti trebat će vam petnaestak minuta, a njegova analiza, čiju vjerodostojnost potvrđuje nemali broj ljudi koji su ga isprobali, ponudit će vam opis sposobnosti svakog tipa u poslu, njegov način funkcioniranja, snalaženje u ulogama vođe ili člana tima, konkretan opis poslova za vas i slično.
Sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća, razvojem osobnosti počinje se baviti i coaching kao nova profesija usmjerena na rad sa zdravim ljudima. Gestalt coach Peter Bluckert definira coaching kao facilitiranje i razvoj sa ciljem unapređenja izvedbe uspješnog djelovanja, postizanja ciljeva i osobnog zadovoljstva, koji uključuje rast i promjenu u perspektivi, stavu i ponašanju.
Prema osnovnoj definiciji ICF (International Coach Federation) coaching se definira kao partnerski odnos klijenta i coacha, koji pokrenutim misaonim procesima potiče klijenta da koristi maksimalno svoj unutrašnji potencijal. Svatko od nas koristi puno manje vlastitih potencijala uslijed različitih prepreka, a proces coachinga potiče na osvještavanje, otključavanje i primjenu naših snaga.

Bez mijenjanja naših misli, nećemo biti u stanju riješiti probleme koje smo istim tim mislima stvorili.
A.Einstein

Život možemo gledati kao na putovanje prema odabranom cilju, a neovisno o tome da li nam je dato puno ili malo “prtljage” (izazova, poteškoća, prepreka,…) na životnom putu, iskrena podrška treba svima.
U momentu dok čitate upravo ove stranice, istražujete i važete da li ići dalje ili ne, dok vas nešto tjera da preispitujete vlastita uvjerenja, tražeći podršku u obliku mape koja će pronaći najlakši put do nekog cilja ili vas uvesti u avanturu života, postavite si samo jedno pitanje:

Da li ste spremni promijeniti se?

Ako je odgovor da, slobodno dalje nastavite čitati i pronaći ćete za sebe ono što vam je u ovom momentu najpotrebnije.

Organizacijske promjena su izazovne, te doslovno znaju izazvati osjećaje fiziološke nelagode. Promjena po principu mrkve i batine rijetko uspijevaju dugoročno, a svaka promjena predstavlja izazov (odlazak na dijetu, zubaru,…), a kamoli promjena cijele organizacije? Tu na scenu stupa drugačiji pogled na ljudsku prirodu i promjenu ponašanja integracijom psihologije (proučavanjem ljudskog uma i ponašanja) i neuroznanosti (proučavanjem anatomije i fiziologije mozga). Različita istraživanja dokazala su jedinstvo mozga kao organa i uma, svijesti koja razmišlja, osjeća, djeluje i percipira.

Ova istraživanja važna su za organizacijske lidere jer pokazuju kako ljudsko ponašanje na radnom mjestu često ne funkcionira kako mnogi lideri očekuju. Lideri koji shvaćaju otkrića iz kognitivne znanosti, mogu utjecati na promjenu organizacijske transformacije uzimajući u obzir fiziološku prirodu mozga u kojoj se ljudi opiru pojedninim oblicima vodstva, istovremeno prihvaćajući druge.
Unutar integralnog coachinga usredotočeni smo na razvoj, ostavljajući klijentu dovoljno slobode za vlastitu hrabrost i odluke uz prilagođene vježbe samospoznaje, uz korištenje tradicionalnih dijelova iz područja biologije, kognitivne znanosti, psihologije i duhovnosti, a što donosi nove uvide i praksu prisutnosti i svjesnosti. Za svakog se individualno procjenjuje korist u datom momentu bez očekivanja.
Radom na sebi, prolazimo četiri područja jedinstvena za svakog koja obuhvaćaju način komunikacije i odnosa, samosvijest, okruženje i osobno ponašanje, pri čemu se polazi od osnovne pretpostavke kako ponašanje pojedinca proizlazi iz "strukture interpretacije", koja uključuje njegovu pozadinu - obrazovanje, ambicije, stil učenja itd.
Individualan rad sa pojedincima, njihova kompletnost (i kompleksnost) dovodi do autentičnih rezultata.
Razlikujemo osnovne podvrste coachinga - business, executive i life coaching koje imaju istu suštinu - fokus na klijenta, njegovim željama, ciljevima i potrebama.
Business coaching predstavlja coaching aktivnost koja se odvija u organizacijama uključujući procese od razvoja lidera do razvoja vještina, sa fokusom na strateško poslovno planiranje i izvršni dio organizacijske kulture.
Executive coaching predstavlja personalizirani način učenja i razvojnog procesa, dizajniranog kako bi unaprijedio izvedbu pojedinaca odgovornih za izvšenje određenih zadataka (executives), gdje se fokus stavlja na ponašanje i promjenu. Namijenjen je osobama na najvišim pozicijama, čije specifičnosti radnog mjesta podrazumijevaju kontinuirani rast i razvoj liderskih sposobnosti, uz ostvarivanje zacrtanih poslovnih rezultata u krajnje neizvjesnim tržišnim uvjetima globalnog tržišta.
Executive coach daje podršku lideru u njihovom napretku, ostvarivanjem trajnih pozitivnih i vidljivih promjena sa direktnim efektom na poslovne rezultate.
Life coaching opisuje aktivnosti sa ciljem davanja podrške ljudima koji žele napraviti značajne promjene u životu, a uključuje potvrđivanje osobnih vrijednosti, postavljanje vizije i ciljeva potrebnih za ostvarenje većeg osobnog zadovoljstva i punoće života pojedinca.
Osim formalne i praktične coaching edukacije, izuzetno je važno prethodno coachevo radno i životno iskustvo, ekspertize određene djelatnosti, dodatna znanja, vještine, iskustva i talenti. Sve navedeno daje coachevima potreban kredibilitet, autentičnost i reference za rad sa klijentima.
Unutar integralnog coaching pristupa, uzimaju se u obzir svi vaši dijelovi (kao u meni najdražem coaching alatu - Points of You - dijelove/točkice vas), kompletna osoba, gdje se kontinuiranim radom na aktualnim i stvarnim životnim situacijama, rješavaju konkretni izazovi, ostvarujući ciljeve uz promjenu načina funkcioniranja na različitim nivoima svjesnosti. Konkretna struktura, podrška i feedback ključna se dijelovi procesa osobnog putovanja i osvještavanja u cilju podizanja odgovornosti i svjesnosti pojedinca.
Vlastita iskustva stečena u dugogodišnjem radu na području marketinga, prodaje, medija i PR-a, omogućuju mi prenošenje integriranih znanja i iskustava iz područja komunikacije, prezentacija, prodaje, pregovaranja i samog coachinga putem:
KOMUNIKACIJE - komunikacijski kanali, razine slušanja - aktivno slušanje, postavljanja pitanja - otvorena i zatvorena, pozitivne i negativne povratne informacije, parafraziranje, kotač svjesnosti, metafore,…
PREZENTACIJE - uloga medija, govor tijela i nastup, oblikovanje prezentacije, mediji, upotreba negativnih riječi,…
PRODAJE - emocionalna i socijalna inteligencija, Izgradnja i održavanje osobne mreže kontakata, uloga društvenih mreža (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Blogovi,…), kampanje u funkciji prodaje proizvoda/usluga, analiza potreba klijenta i konkurencije, odnosi s klijentima/kupcima,..
COACHING - pojedinac, tim, organizacija uz izgradnju povjerenja na rekaciji klijent/coach, definiranje cilja, usklađivanje klijenta/coacha i sponzora, TO GROW model razvoja, postavljanje pravila, ciljeva i tema za rad, nove prilike i mogućnosti razvoja, co-active ili gestalt model razvoja, zatvaranje procesa, primanje i davanje feedbacka, etika

VIDEO BONUS:
KungFu panda coaching
https://youtu.be/d2jff5jpU58
https://youtu.be/9lD1bEZmvzM

EXECUTIVE COACH

Sonja Runkas, dipl.oec.

SKYPE

sonja.runkas9

Slova i Slike, Žitnjačka 13, 10000 Zagreb,
OIB: 95313197413

Copyrights © 2017 All Rights Reserved by Slova i Slike

Dizajn: Slova i Slike